PodmĂ­nky uĹľitĂ­

Pravidla pro používání webových stránek

Ăšvodem

Tento dokument byl pĹ™ipraven spoleÄŤnostĂ­ inagami s.r.o. a upravuje pravidla používánĂ­ webovĂ˝ch stránek patřícĂ­ch do portfolia spoleÄŤnosti inagami („Stránky“) tĹ™etĂ­mi osobami („UĹľivatelé“).

Před použitím Stránek by se měl Uživatel nejdříve seznámit s následujícími pravidly pro jejich používání („Pravidla“). Pokud s Pravidly nebude Uživatel souhlasit, měl by Stránky opustit a nadále je nepoužívat, protože používáním Stránek inagami automaticky u daného Uživatele předpokládá
jeho souhlas s Pravidly.

Vlastnictví obsahu Stránek

VlastnĂ­kem a provozovatelem je spoleÄŤnost inagami s.r.o.

Omezení využívání obsahu Stránek

Uživatelé nejsou bez souhlasu inagami s.r.o. oprávněni:

  • archivovat, rozšiĹ™ovat nebo sdÄ›lovat jakĂ˝mkoli tĹ™etĂ­m osobám jakĂ©koli informace uvedenĂ© na Stránkách; nebo
  • využívat obsah Stránek k systematickĂ©mu zpracovánĂ­, spojovánĂ­ s jinĂ˝mi autorskĂ˝mi dĂ­ly, vytvářenĂ­ databázĂ­ nebo ÄŤinnostem jinĂ˝m neĹľ prohlĂ­ĹľenĂ­ Stránek pro osobnĂ­ potĹ™ebu UĹľivatele.

Užití Stránek Uživatelem mimo jeho osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv inagami s.r.o. a současně může být i neoprávněným zásahem do práv třetích osob poskytujících informace, jež jsou prostřednictvím Stránek zpřístupněny a šířeny.

Uživatelé nesmějí:

  • zasahovat do technickĂ©ho nebo obsahovĂ©ho provedenĂ­ Stránek; a
  • užívat zde informace uvedenĂ© na Stránkách v rozporu s příslušnĂ˝mi právnĂ­mi pĹ™edpisy.

Vyloučení odpovědnosti

Každý Uživatel užívá Stránky na vlastní riziko. Přestože byl obsah Stránek získán ze zdrojů, které inagami s.r.o. považuje za spolehlivé a důvěryhodné, neodpovídáme za:

  • aktuálnost, pravdivost, Ăşplnost, vÄŤasnost ÄŤi správnost jakĂ˝chkoli informacĂ­, dat a prohlášenĂ­ obsaĹľenĂ˝ch na Stránkách, kterĂ© jsou brány z veĹ™ejnÄ› dostupnĂ˝ch zdrojĹŻ nebo byly poskytnuty tĹ™etĂ­mi stranami
  • jakĂ©koli přímĂ© nebo nepřímĂ© škody vzniklĂ© v dĹŻsledku doÄŤasnĂ© ÄŤi trvalĂ© nemoĹľnosti vyuĹľitĂ­ jejich obsahu;
  • pravdivost, obsah a formu reklamy tĹ™etĂ­ch osob na Stránkách;
  • povinnosti tĹ™etĂ­ch osob, kterĂ© prostĹ™ednictvĂ­m Stránek nabĂ­zĂ­ svĂ© sluĹľby; a obsah webovĂ˝ch stránek, na něž vedou odkazy ze Stránek.

inagami s.r.o. nezaručuje bezchybné a nepřetržité fungování Stránek.

Kontakt pro řešení obtíží při nefunkčnosti Stránek nebo zájmu o nekomerční využití jejich obsahu

V případě technických obtíží při využívání Stránek nebo zájmu o nekomerční využití informací uvedených na Stránkách se může Uživatel obrátit na administrátora Stránek prostřednictvím emailu info@inagami.com.

Informativní charakter Stránek

Informace uvedené na Stránkách mají pouze informativní charakter.

Možnost jednostranné změny Stránek nebo Pravidel

inagami s.r.o si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Uživatelů změnit nebo odstranit část obsahu Stránek. Dalé si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění Uživatelů změnit Pravidla. Jakákoli změna Pravidel je vůči Uživateli účinná okamžikem uveřejnění nové verze Pravidel na Stránkách.

Závěrem

Uživatelé berou výše uvedené informace na vědomí a používáním Stránek s nimi souhlasí.